ఏదీ ఎక్కువ తక్కువ లేకుండా సరిగ్గా కొలతలలో ఉంటేనే అందం ,ఆరోగ్యం కూడా.ఆరోగ్యానికి ముప్పేమోనని అసలు మానేసినా ,నోటికి హితవుగా ఉందని కాస్త ఎక్కువ జోడించిన ఉప్పు విషయంలో రెండూ తప్పే అంటున్నారు ఎక్స్ పర్ట్స్. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ నిర్దేశించినట్లు మనిషి కేవలం ఐదు గ్రాముల సోడియం మాత్రమే తీసుకోవాలి.రెండున్నర టేబుల్ స్పూన్ల ఉప్పులో శరీరానికి ఆ సోడియం అందుతుంది .18 దేశాల్లో లక్ష మందిపై పరిశోధన చేసి ఈ విషయం కనుగొన్నారు. భారతీయులు రోజుకు 11 గ్రాముల ఉప్పు తీసుకొంటున్నారు .ఒక వేళ ఉప్పు తక్కువ తింటే కూడా గుండె జబ్బును కోరి తెచ్చుకొన్నట్లే .ఇది తక్కువ ఎక్కువ కాకుండా తింటేనే ఆరోగ్యం.

Leave a comment