స్టార్ అని ఎప్పుడైతే మనల్ని పిలవటం మొదలుపెడతారో ఇక జివీతంలో సవాళ్ళు ఎదురవుతాయి అంటుంది సమంత. త్వరలోనే ఆమె నటించిన రంగస్థలం రాబోతుంది. మొదట్ట్లో ఎవరు పట్టించుకోరు. స్టూడియోలో ఆదుతూ పాడుతూ పని చేస్తాం. ఒక స్థానంలోకి చేరాక మాత్రం ఇక శ్రద్దగా ఉండాలి.  ఒక్క తప్పు చేసినా ఒక్క పరాజయం ఎదురైనా వేలెత్తి చూపిస్తారు. స్ట్టార్ స్టేటస్ అంత అషామాషి వ్యవహారం ఐతే కాదు సినిమా ఒప్పుకుంటే కథ, కాస్ట్యూమ్స్ ప్రతి విషయం శ్రద్దగా పట్టించుకోవాలి. మొదట్లో నాకు చాలా టెన్షన్ అనిపించేది. కాని ఇప్పుడు అలవాటు అయిపోయింది.  నా కెరీర్ లో అత్యుత్తమమైన దశలో ఉన్నా ఇప్పుడు నా సినిమాల అన్నింటిలో నా పాత్ర ప్రత్యేకంగా నన్ను ఒక మెట్టు ఎక్కించేదిగానే ఉంది అంటుంది సమంత.

Leave a comment