జానపద కళలకు పూర్వ వైభవం ఇవ్వటం కోసం మిమెరాకి సంస్థ స్థాపించాను అంటుంది యోషా ఆమె స్థాపించిన స్టార్టప్ బాందిని అప్లిక్, బని, పట్టచిత్ర, బికనేర్ వంటి కళారూపాలకు కొత్త వెలుగు వచ్చింది.హ్యాండ్ బాగ్స్ పైన అందమైన కళారూపాలకు చిత్రించటం తో వాటికి అద్భుతమైన మార్కెట్ వచ్చింది. ఈమె మార్కెట్ చేసే బ్యాగ్ లు అమెరికా, యు.కె, ఆస్ట్రేలియా,హాంగ్ కాంగ్, సింగపూర్, దుబాయ్ లో అమ్ముడు పోతాయి. వందల మంది కళాకారులకు స్థిరమైన ఆదాయం వస్తోంది.

Leave a comment