ముంబై కి చెందిన శిల్పా మెహతా జైన్ జీవితంలో తిరుగులేని విజేత. పోలియో బాధితురాలు ఆమెకు చక్రాల కుర్చీ కి పరిమితం అయినా చక్కగా చదువుకొని సి.ఎ చేశారామె డ్రైవింగ్ పారా గ్లైడింగ్, స్విమ్మింగ్ చేయగలరు శిల్ప సి.ఎ గా ఆమె సాధించిన విజయాలకు ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా అవార్డుతో సత్కరించారు.

Leave a comment