ఆరోగ్యం ముఖ్యం అనుకొన్నప్పుడు ప్రతి చిన్న విషయం లోనూ ఎంతో జాగ్రత్త తీసుకోవాల్సిందే. మేకప్ బ్రష్ లు పదే పదే వాడుతుంటారు. అవి రోజు క్లీన్ చేసేందుకు సమయం ఉండకపోవచ్చు. కనీసం వారానికి ఒక రోజన్నా శుబ్రం చేయాలి. ఆలివ్ నూనె లో ముంచిన దూదితో బ్రష్లు తడుపుతూ వుంటే వాటి పైన పేరుకొన్న అలంకరణ సామాగ్రి తలూకు అవశేషాలు క్రిములు పోతాయి. బ్రష్ కుచ్చుళ్ళు ఎక్కువ రోజులు నాణ్యంగా ఉంటాయి. కొబ్బరి నూనె లో యంటి బాక్టీరియల్ గుణాలన్నాయి. అవి బ్రష్ల పైన పేరుకున్న క్రిములు దూరం చేస్తాయి. ఒక్క గిన్నెలో కాస్తా కొబ్బరి నూనె తీసుకున్నా అందులో బ్రష్ లు ముంచి ఉంచేసి మర్నాడుఉదయం షాంపూ కలిపి నీళ్ళతో కడిగి ఆరబెడితే బావుంటాయి. అలాగే బేబీ షాంపూ వేసిన నీళ్ళలో బ్రష్లు పడేసి ఓ అరగంట తర్వాత శుబ్రంగా కడిగేసి నీడలో ఆరనిస్తే అంటుకున్న క్రిములూ, క్రీములూ రెండూ వదులుతాయి. అలాగే నిమ్మ గుణాలున్న ఫేస్ వాష్ ని నీళ్ళలో వేసి, బ్రష్ లు అందులో ముంచి కడిగేసినా అలంకరణ కోసం అడ్డుకున్న క్రిములు, పౌడర్లు వదిలి పోయి ఫ్రెష్ గా ఉంటాయి.
Categories
WhatsApp

కడిగితే క్రిములూ, క్రీములూ వదుల్తాయి

ఆరోగ్యం ముఖ్యం అనుకొన్నప్పుడు ప్రతి చిన్న విషయం లోనూ ఎంతో జాగ్రత్త తీసుకోవాల్సిందే. మేకప్ బ్రష్ లు పదే పదే వాడుతుంటారు. అవి రోజు క్లీన్ చేసేందుకు సమయం ఉండకపోవచ్చు. కనీసం వారానికి ఒక రోజన్నా శుబ్రం చేయాలి. ఆలివ్ నూనె లో ముంచిన దూదితో బ్రష్లు తడుపుతూ వుంటే వాటి పైన పేరుకొన్న అలంకరణ సామాగ్రి తలూకు అవశేషాలు క్రిములు పోతాయి. బ్రష్ కుచ్చుళ్ళు ఎక్కువ రోజులు నాణ్యంగా ఉంటాయి. కొబ్బరి నూనె లో యంటి బాక్టీరియల్ గుణాలన్నాయి. అవి బ్రష్ల పైన పేరుకున్న క్రిములు దూరం చేస్తాయి. ఒక్క గిన్నెలో కాస్తా కొబ్బరి నూనె తీసుకున్నా అందులో బ్రష్ లు ముంచి ఉంచేసి మర్నాడుఉదయం షాంపూ కలిపి నీళ్ళతో కడిగి ఆరబెడితే బావుంటాయి. అలాగే బేబీ షాంపూ వేసిన నీళ్ళలో బ్రష్లు పడేసి ఓ అరగంట తర్వాత శుబ్రంగా కడిగేసి నీడలో ఆరనిస్తే అంటుకున్న  క్రిములూ, క్రీములూ రెండూ వదులుతాయి. అలాగే నిమ్మ గుణాలున్న ఫేస్ వాష్ ని నీళ్ళలో వేసి, బ్రష్ లు అందులో ముంచి కడిగేసినా అలంకరణ కోసం అడ్డుకున్న క్రిములు, పౌడర్లు వదిలి పోయి ఫ్రెష్ గా ఉంటాయి.

Leave a comment