చాలా మంది సెల్ ఫోన్లు దిండు పక్కనే పెట్టుకుని నిద్రపోతుంటారు. వాటిని స్విచ్ ఆఫ్ చేసి పెట్టుకున్న ఎంతోకొంత రేడియోషన్ వెలువడుతుంది. ఇది డిఎన్ ఏ ని దెబ్బ తీస్తుందని చర్మ సంబంధ వ్యాధులు తెచ్చి పెడుతుందని చెపుతున్నారు ఎక్స్ పర్ట్స్. సాధారణంగా ఫోన్ చెవి దగ్గర పెట్టుకుని మాట్లాడుతుంటే మూడు నిమిషాలకంటే తక్కువ సమయంలోనే ముగించాలి. లేకపోతే రేడియోషన్ ప్రాబ్లం తప్పదు. ఇయర్ ఫోన్స్ , బ్లూ టూత్ వంటివి కొంత నయం డెస్క్ టాప్, కంప్యూటర్లు, ట్యాబ్లెట్, ల్యాప్ టాప్ నిరంతరం ఉపయోగించవలసిన ఉద్యోగాలైతే వాటిని నేరుగా వడిలో పెట్టుకోకుండా టేబుల్ పైన పెట్టుకుని పని చేయాలి. అనారోగ్యాలు తెచ్చుకోవటం కంటే ముందు జగ్రత్తా మంచిది కదా.

Leave a comment