కూరగాయలు అన్నీ ఒకే కవర్ లో వేసి ఫ్రిజ్ లో పెడితే ఊరికే పాడైపోతాయి. ఇప్పుడు ఆకు కూరల్ని ఫ్రిజ్ లో పెట్టే ముందరే ఆకుల్ని కొమ్మల నుంచి తుంచేసి ఎందినవో, కాస్త వాడిపోయినవో తీసేసి మిగతా తాజా ఆకుల్ని పేపర్ టవల్ లోనో లేదా శుబ్రమైన నూలు గుడ్డలో కానీ చుట్టేసి పెట్టేయాలి. రెండు రోజులు శుబ్రంగా బాగుంటాయి. ఆలుగడ్డ, ముల్లంగి, చిలకడ దుంప, అయితే కట్ చేసి ఫ్రిజ్ లో పడితే రంగు మారిపోతుంది, మృదుత్వం కూడా పోతుంది. తేమ కూడా తగ్గిపోయి మృదుత్వం పోతుంది, రుచి మారిపోతుంది. ఇలాంటి వాటిని గిన్నెలో నీళ్ళు పోసి అందులో వదులుగా ముత పెట్టి వుంచాలి. క్యాబేజీ, కాలీ ఫ్లవర్, బ్రోకలి వంటివి కట్ చేసి గాలి తగలని బాక్స్ లో పెట్టి వున్నా కవర్ లో పెడితే తాజాగా వుంటుంది. అరటి పండ్లు, కర్భుజా, ఉల్లిపాయలు, అవకాడో, వెల్లుల్లి ఉల్లి వంటివి ఫ్రిజ్ లో పెడితే వీటి వాసన మిగతా కురగాయలకు పట్టి చాలా సార్లు కడిగి వండుకోవాల్సి వస్తుంది.
Categories
WhatsApp

కూరగాయలన్నీ కలిపి ఫ్రిజ్ లో పెట్టొద్దు

కూరగాయలు అన్నీ ఒకే కవర్ లో వేసి ఫ్రిజ్ లో పెడితే ఊరికే పాడైపోతాయి. ఇప్పుడు ఆకు కూరల్ని ఫ్రిజ్ లో పెట్టే ముందరే ఆకుల్ని కొమ్మల నుంచి తుంచేసి ఎందినవో, కాస్త వాడిపోయినవో తీసేసి మిగతా తాజా ఆకుల్ని పేపర్ టవల్ లోనో లేదా శుబ్రమైన నూలు గుడ్డలో కానీ చుట్టేసి పెట్టేయాలి. రెండు రోజులు శుబ్రంగా బాగుంటాయి. ఆలుగడ్డ, ముల్లంగి, చిలకడ దుంప, అయితే కట్ చేసి ఫ్రిజ్ లో పడితే రంగు మారిపోతుంది, మృదుత్వం కూడా పోతుంది. తేమ కూడా తగ్గిపోయి మృదుత్వం పోతుంది, రుచి మారిపోతుంది. ఇలాంటి వాటిని గిన్నెలో నీళ్ళు పోసి అందులో వదులుగా ముత పెట్టి వుంచాలి. క్యాబేజీ, కాలీ ఫ్లవర్, బ్రోకలి వంటివి కట్ చేసి గాలి తగలని బాక్స్ లో పెట్టి వున్నా కవర్ లో పెడితే తాజాగా వుంటుంది. అరటి పండ్లు, కర్భుజా, ఉల్లిపాయలు, అవకాడో, వెల్లుల్లి ఉల్లి వంటివి ఫ్రిజ్ లో పెడితే వీటి వాసన మిగతా కురగాయలకు పట్టి చాలా సార్లు కడిగి వండుకోవాల్సి వస్తుంది.

Leave a comment