ప్రథమ మహిళ జిల్‌ బైడెన్‌కు మాలా పాలసీ డైరెక్టర్‌గా వ్యవహరిస్తారు మాలా అడిగా. జిల్‌కు సీనియర్‌ సలహాదారుగా, బైడెన్‌-కమలా హారిస్‌ బృందంలో సీనియర్‌ పాలసీ సలహాదారుగా మాలా పనిచేశారు. యూనివర్శిటీ ఆఫ్‌ షికాగో లా స్కూల్‌లో గ్రాడ్యుయేషన్‌ పూర్తి చేసిన మాలా కొంతకాలం పాటు న్యాయవాదిగా పనిచేశారు.బైడెన్‌ ఫౌండేషన్‌లో ఉన్నత విద్య, సైనిక కుటుంబాల డైరెక్టర్‌గా పనిచేశారు.

Leave a comment