కంటె ఏనాడిదో ప్రాచీన కాలపు నగ .మహానటి సినిమాలో మాయా శశిరేఖ సినిమాలో ఈ కంటె కనిపిస్తుంది. రాజస్థాన్ నగల్లో హాస్లీ పేరుతో మీనాకారీ ,పోల్కీ డిజైన్ తో కంటెను చేయించుకొంటారు. ఇప్పడు ఈ కంటె ఫ్యాషన్ తెరపైకి వచ్చింది. వజ్రాలు ,అన్ కట్ డైమండ్స్, ముత్యాలు పచ్చలు కలసిన కంఠహారం అయిపోతుంది సాదాసీదా కంటె.పాత కాలపు ష్యాషన్ కొత్తగా తిరిగొచ్చి అమ్మాయిలకు ఇష్టమైన ట్రెండీ నగయిపోతుంది.

Leave a comment