శరీరానికి అందే ఉప్పు చాలావరకు సహజంగా ఆహారపదార్ధాల ద్వారానే అయినా రుచికోసం మనం కలుపుకొనే ఉప్పే అధిక ఉప్పుగా అనారోగ్యానికి కారణం అవుతుందంటున్నారు నిపుణులు. ముందుగా మనం తినే అయోడిన్ కలపిన ఉప్పు స్థానంలో సైంధవ లవణం రాక్ సాల్ట్ తినమంటున్నారు లేదా రాళ్ళ ఉప్పు పర్లేదంటున్నారు. వంటకాల్లోనే ఉప్పు సాధ్యమైనంత తగ్గించి, వెల్లుల్లి, నిమ్మ, ఉల్లి, ఆకుకూరలు, మసాలా దినుసులతో వండమంటున్నారు. ఆకుకూరల్ని బాగా కడిగి అందులోని లవణాలు పోయేలా చూడాలి. ఆహారంలో భాగంగా పొటాషియం అధికంగా గల బంగాళాదుంపలు, చిలకడదుంపలు, టొమాటోలు, ఆకుకూరలు తినాలి. పొటాషియం శరీరంలోకి వచ్చే సోడియంకు విరుగుడుగా ఉంటుంది. పదార్ధాలు వండే తీరుమార్చాలి. ఉప్పు వేయనవసరం లేని విధంగా కారగాయలు ఉడికించాలి. కూరల్లో ఉప్పుకు బదులుగా ఆ రుచి ఇచ్చే వస్తువులు వాడాలి. ఉప్పు ఎక్కువగా తీసుకొంటున్నారు అనే భావన వస్తే సాధ్యమైనన్ని మంచినీళ్ళు తాగాలి. ఉప్పు మంచిదే. ఆకలని కలిగించడం, ఆహారం గ్రహించడం, శరీరంలో మలినాలు తొలగించడం విషపూరితమైన పదార్ధాలు ప్రభావం తగ్గించడంలో ఇది మేలైనదే కానీ అధికంగా వాడితే ఇబ్బందులు తప్పవు.
Categories
WhatsApp

మంచిదే కాని తగిన మోతాదులో వాడాలి

శరీరానికి అందే ఉప్పు చాలావరకు సహజంగా ఆహారపదార్ధాల ద్వారానే అయినా రుచికోసం మనం కలుపుకొనే ఉప్పే అధిక ఉప్పుగా అనారోగ్యానికి కారణం అవుతుందంటున్నారు నిపుణులు. ముందుగా మనం తినే అయోడిన్ కలపిన ఉప్పు స్థానంలో సైంధవ లవణం రాక్ సాల్ట్ తినమంటున్నారు లేదా రాళ్ళ ఉప్పు పర్లేదంటున్నారు. వంటకాల్లోనే ఉప్పు సాధ్యమైనంత తగ్గించి, వెల్లుల్లి, నిమ్మ, ఉల్లి, ఆకుకూరలు, మసాలా దినుసులతో వండమంటున్నారు. ఆకుకూరల్ని బాగా కడిగి అందులోని లవణాలు పోయేలా చూడాలి. ఆహారంలో భాగంగా పొటాషియం అధికంగా గల బంగాళాదుంపలు, చిలకడదుంపలు, టొమాటోలు, ఆకుకూరలు తినాలి. పొటాషియం శరీరంలోకి వచ్చే సోడియంకు విరుగుడుగా ఉంటుంది. పదార్ధాలు వండే తీరుమార్చాలి. ఉప్పు వేయనవసరం లేని విధంగా కారగాయలు ఉడికించాలి. కూరల్లో ఉప్పుకు బదులుగా ఆ రుచి ఇచ్చే వస్తువులు వాడాలి. ఉప్పు ఎక్కువగా తీసుకొంటున్నారు అనే భావన వస్తే సాధ్యమైనన్ని మంచినీళ్ళు తాగాలి. ఉప్పు మంచిదే. ఆకలని కలిగించడం, ఆహారం గ్రహించడం, శరీరంలో మలినాలు తొలగించడం విషపూరితమైన పదార్ధాలు ప్రభావం తగ్గించడంలో ఇది మేలైనదే కానీ అధికంగా వాడితే ఇబ్బందులు తప్పవు.

Leave a comment