జుట్టుకు మంచి ఉపయోగ పడే మందార పువ్వును రక్త పోటును తగ్గించడానికి సహాయ పడుతుంది అని ఇటీవల పరిశోధనలు రుజువు చేసాయి. మందార పువ్వులతో దాచిన టీ తాగితే తోలి దశలో వున్న రక్త పోటును తగ్గించుకోవచ్చు అంటున్నారు పరిశోధకులు. ఈ పూవుల్లో అద్భుతమైన ఔశాదాలున్నాయి. ఎరుపు, తెలుపు, పసుపు రంగుల్లో దొరికే ఈ మందుల షాపుల్లో ఎరుపు రంగు పువ్వుకు ఆయుర్వేదం మందుల్లో ఉపయోగిస్తారు. మందార నూనె తలవెంట్రుకలు రావడమే కాకుండా చర్మ రక్షణకు కూడా ఉపయోగ పడుతుంది. వయస్సు పైబడే లక్షణాలనునిలువరించే శక్తి వంతమైన మొక్క మందారం. అందుకే దీన్ని బొటాక్స్ ప్లాంట్ అని కూడా అంటారు. మందార పూలు ఎండ బెట్టి పొడిగా చేసి వాటిని నీళ్ళల్లో వేసి మరిగించి ఆ నీటిలో మొహం కడుక్కొంటే అలసి చర్మం తేటగా అయిపోతుంది. మందార పూల పొడి, తేనె, పాలు కలిపి పేస్టులా చేసి ముఖానికి మర్దనా చేస్తే మ్రుతకనాలు పోయి చర్మం మృదువుగా అయిపోతుంది. మందారంలోని యాంటీ బక్టిరియల్ గుణాలు మొటిమల్ని, గాయాల తాలూకుమచ్చలు పోగొడతాయి.
Categories
Soyagam

మందార పువ్వులతో ముఖ సౌందర్యం

జుట్టుకు మంచి ఉపయోగ పడే మందార పువ్వును రక్త పోటును తగ్గించడానికి సహాయ పడుతుంది అని ఇటీవల పరిశోధనలు రుజువు చేసాయి. మందార పువ్వులతో దాచిన టీ తాగితే తోలి దశలో వున్న రక్త పోటును తగ్గించుకోవచ్చు అంటున్నారు పరిశోధకులు. ఈ పూవుల్లో అద్భుతమైన ఔశాదాలున్నాయి. ఎరుపు, తెలుపు, పసుపు రంగుల్లో దొరికే ఈ మందుల షాపుల్లో ఎరుపు రంగు పువ్వుకు ఆయుర్వేదం మందుల్లో ఉపయోగిస్తారు. మందార నూనె తలవెంట్రుకలు రావడమే కాకుండా చర్మ రక్షణకు కూడా ఉపయోగ పడుతుంది. వయస్సు పైబడే లక్షణాలనునిలువరించే శక్తి వంతమైన మొక్క మందారం. అందుకే దీన్ని బొటాక్స్ ప్లాంట్ అని కూడా అంటారు. మందార పూలు ఎండ బెట్టి పొడిగా చేసి వాటిని నీళ్ళల్లో వేసి మరిగించి ఆ నీటిలో మొహం కడుక్కొంటే అలసి చర్మం తేటగా అయిపోతుంది. మందార పూల పొడి, తేనె, పాలు కలిపి పేస్టులా చేసి ముఖానికి మర్దనా చేస్తే మ్రుతకనాలు పోయి చర్మం మృదువుగా అయిపోతుంది. మందారంలోని యాంటీ బక్టిరియల్ గుణాలు మొటిమల్ని, గాయాల తాలూకుమచ్చలు పోగొడతాయి.

Leave a comment