దానిమ్మ గింజలు బావుంటాయి. కానీ దానిమ్మ గింజల రసంలో ఇంకెన్నో పోషకాలు ఉంటాయంటారు న్యుట్రీషనిస్టులు. ప్రతి వంద గ్రాముల దానిమ్మ గింజల్లో 78 శాతం నీరు 1.7 శాతం మంశాకృతులు, 0.1 శాతం కొవ్వు, 14.5 శాతం పిండి పదార్ధాలు, 0.01 శాతం కాల్షియం. 0.07 శాతం ఫాస్పరస్, ఇనుము, విటమిన్ బి-2, విటమిన్-c వుంటాయి. దానిమ్మలో సుక్రోజు మాత్రం వుంటుంది. దానిమ్మ మూడు రకాలు. తియ్యనివి, పులుపు తీపి తో కలిసి, తిపితో కూడిన వగరు. తీపి దానిమ్మ ఎంతో అదుపులో ఉంచేందుకు దానిమ్మ శరీరానికిఎంతో ఉపయోగ పడుతుంది. రక్త స్రావాన్ని అరికడుతుంది. శరీరానికి శక్తి ఇచ్చి ఆకలిని పోగొడుతుంది. కడుపులో మంట తగ్గించడంలో, దాహం తీర్చడంలో, జ్వరం తగ్గించడం లో, గుండె, నోరు, గొంతు ఇబ్బందులు దూరం చేయడం లో ఉపయోగ పడుతుంది. వేసవి లో వీరివిరిగా దొరికే దానిమ్మ వంటి పండ్లు, కూరగాయలు ఔషదాల్లాంటివి. ముందు లాగా కనిఇంచవు. డాక్టర్ల ప్రిస్ క్రిప్షన్ లో కనిపించవి గానీ చాలా మేలు చేస్తాయి.
Categories
Wahrevaa

మేలు చేసే అద్భుత పానీయం దానిమ్మ

దానిమ్మ గింజలు బావుంటాయి. కానీ దానిమ్మ గింజల రసంలో ఇంకెన్నో పోషకాలు ఉంటాయంటారు న్యుట్రీషనిస్టులు. ప్రతి వంద గ్రాముల దానిమ్మ గింజల్లో 78 శాతం నీరు 1.7 శాతం మంశాకృతులు, 0.1 శాతం కొవ్వు, 14.5 శాతం పిండి పదార్ధాలు, 0.01 శాతం కాల్షియం. 0.07 శాతం ఫాస్పరస్, ఇనుము, విటమిన్ బి-2, విటమిన్-c వుంటాయి. దానిమ్మలో సుక్రోజు మాత్రం వుంటుంది. దానిమ్మ మూడు రకాలు. తియ్యనివి, పులుపు తీపి తో కలిసి, తిపితో కూడిన వగరు. తీపి దానిమ్మ ఎంతో అదుపులో ఉంచేందుకు దానిమ్మ శరీరానికిఎంతో ఉపయోగ పడుతుంది. రక్త స్రావాన్ని అరికడుతుంది. శరీరానికి శక్తి ఇచ్చి ఆకలిని పోగొడుతుంది. కడుపులో మంట తగ్గించడంలో, దాహం తీర్చడంలో, జ్వరం తగ్గించడం లో, గుండె, నోరు, గొంతు ఇబ్బందులు దూరం చేయడం లో ఉపయోగ పడుతుంది. వేసవి లో వీరివిరిగా దొరికే దానిమ్మ వంటి పండ్లు, కూరగాయలు ఔషదాల్లాంటివి. ముందు లాగా కనిఇంచవు. డాక్టర్ల ప్రిస్ క్రిప్షన్ లో కనిపించవి గానీ చాలా మేలు చేస్తాయి.

Leave a comment