వైట్ హౌస్ లోని ఈస్ట్ రూమ్ లో మిచెల్లీ ఒబామా దీపావళి దివ్వెను వెలిగించి పండుగ సంబరాన్ని ప్రారంబించారు. హిందూ, సిక్కు, జైన్ కమ్యూనిటీస్ నుంచి 240 మంది ప్రతిభా వంతులైన సెలబ్రెటీస్ లో ప్రెసిడెంట్ ఒబామా ఇల్లు నిజమైన దీపావళికి అద్దం పట్టినట్లు వుంది. మిచెల్లీ ఒబామా మాట్లాడుతూ ఇక్కడున్న మేధావులే నిజంగా ప్రపంచాన్ని వెలిగించే జ్యోతుల్లాంటి వాళ్ళు ఎంతో మంది యువతరానికి ఆదర్శ ప్రాయమైన మీతో ఈ సమావేశ మందిరానికి వెలుగొచ్చింది అన్నారామె. ప్రతి సంవత్సరం మేం దీపావళి జరుపుకునేనేదుకు ఒకే కారణం ఈ వైట్ హౌస్ పీపుల్స్ హౌస్ మన అందరిదీ ఇది. మనందరి సంస్కృతీ సంప్రదాయాలు ఇక్కడ గౌరవించబడతాయి. రాక్షస సంహారం అనంతరం వేడుక చేసుకుంటూ వెలిగించే దీపాలు, చీకటి చీల్చే వెలుగు కిరణాలు. అన్నారామె తీయ్యని మిఠాయిలు తిన్నాక మీచెల్లీ లో ఆడి పాడిన దృశ్యాలు మాధ్యమాల్లో అందరూ చూసి సంతోషించారు. దివ్య దీపావళికి మనం కూడా స్వగతం చెపుదాం.
Categories
WoW

మిచెల్లీ ఒబామా ఇంట్లో దీపావళి సంబరాలు

వైట్ హౌస్ లోని ఈస్ట్ రూమ్ లో మిచెల్లీ ఒబామా దీపావళి దివ్వెను వెలిగించి పండుగ సంబరాన్ని ప్రారంబించారు. హిందూ, సిక్కు, జైన్ కమ్యూనిటీస్ నుంచి 240 మంది ప్రతిభా వంతులైన సెలబ్రెటీస్ లో ప్రెసిడెంట్ ఒబామా ఇల్లు నిజమైన దీపావళికి అద్దం పట్టినట్లు వుంది. మిచెల్లీ ఒబామా మాట్లాడుతూ ఇక్కడున్న మేధావులే నిజంగా ప్రపంచాన్ని వెలిగించే జ్యోతుల్లాంటి వాళ్ళు ఎంతో మంది యువతరానికి ఆదర్శ ప్రాయమైన మీతో ఈ సమావేశ మందిరానికి వెలుగొచ్చింది అన్నారామె. ప్రతి సంవత్సరం మేం దీపావళి జరుపుకునేనేదుకు ఒకే కారణం ఈ వైట్ హౌస్ పీపుల్స్ హౌస్ మన అందరిదీ ఇది. మనందరి సంస్కృతీ సంప్రదాయాలు ఇక్కడ గౌరవించబడతాయి. రాక్షస సంహారం అనంతరం వేడుక చేసుకుంటూ వెలిగించే దీపాలు, చీకటి చీల్చే వెలుగు కిరణాలు. అన్నారామె తీయ్యని మిఠాయిలు తిన్నాక మీచెల్లీ లో ఆడి పాడిన దృశ్యాలు మాధ్యమాల్లో అందరూ చూసి సంతోషించారు. దివ్య దీపావళికి మనం కూడా స్వగతం చెపుదాం.

Leave a comment