54గవ ఫెమినా మిస్ ఇండియా పోటీలు ముంబాయి లో జరిగాయిహరియానా కు చెందిన మానుషి ఛిల్లార్ మిస్ ఇండియా 2017 గా ఎంపికయ్యారు. మొదటి రన్నరప్ గా బీహార్ కు చెందిన ప్రియాంక కుమారి గెలుపొందారు.

Leave a comment