ముత్యాల నగలు ఎప్పటికీ మారని ఫ్యాషన్. ముత్యాల మెరుపు తగ్గకుండా కొత్తగా మెరవాలంటే తగిన జాగ్రత్తలు కావాలి. మేకప్ పెర్ఫ్యూమ్ వంటివి అప్లయ్ చేశాకే నగలు ధరించాలి. అలాగే రాత్రికేక హ్యాండ్ బాడీ క్రీమ్ రాయటానికి ముందే ముత్యాల నగలు ఉంగరాలు తినేయాలి. వాటిని మెత్తని వస్త్రంలో తుడవాలి. బాగా ఆరనివ్వాలి. అలాగే ముత్యాలను మురికి పట్టాయనిపిస్తే మెల్ట్ సోప్ నీరు కలిపి శుభ్రపరచాలి. అమ్మోనియా లేదా డిటర్జంట్స్ కలిపిన నీళ్లతో ముత్యాలు శుభ్రం చేయకూడదు. అల్ట్రాసోనిక్ క్లీనర్ తో కూడా ముత్యాలు ఆభారణాలు ఉంచవద్దు . బరకగా వుండే వస్త్రంతో శుభ్రం చేయవద్దు. వీటివల్ల ముత్యపు పైపొర పాడవుతుంది. ఈ పోర పోతే ముత్యాలు మాములు పూవుల్లా కనిపిస్తాయి . మిగతా ఆభారణాలతో కలిపి ముత్యాల నగలు ఉంచకూడదు. సులువుగా వీటిపైనా గీతాలు పడతాయి. ముత్యాల నగల కోసం ప్రత్యక జ్యూవెలరీ బాక్స్ వాడటం మంచిది.
Categories
WhatsApp

ముత్యాల నగలు కొత్తవిలా మెరవాలంటే

ముత్యాల నగలు ఎప్పటికీ మారని ఫ్యాషన్. ముత్యాల మెరుపు తగ్గకుండా కొత్తగా మెరవాలంటే తగిన జాగ్రత్తలు కావాలి. మేకప్ పెర్ఫ్యూమ్ వంటివి అప్లయ్  చేశాకే నగలు ధరించాలి. అలాగే రాత్రికేక హ్యాండ్ బాడీ క్రీమ్  రాయటానికి ముందే ముత్యాల నగలు ఉంగరాలు తినేయాలి. వాటిని మెత్తని వస్త్రంలో తుడవాలి. బాగా ఆరనివ్వాలి. అలాగే ముత్యాలను మురికి పట్టాయనిపిస్తే మెల్ట్ సోప్ నీరు కలిపి శుభ్రపరచాలి. అమ్మోనియా  లేదా డిటర్జంట్స్ కలిపిన నీళ్లతో ముత్యాలు శుభ్రం చేయకూడదు. అల్ట్రాసోనిక్ క్లీనర్ తో కూడా ముత్యాలు ఆభారణాలు ఉంచవద్దు . బరకగా వుండే వస్త్రంతో శుభ్రం చేయవద్దు. వీటివల్ల ముత్యపు పైపొర పాడవుతుంది. ఈ పోర పోతే ముత్యాలు మాములు పూవుల్లా కనిపిస్తాయి . మిగతా ఆభారణాలతో కలిపి ముత్యాల నగలు ఉంచకూడదు. సులువుగా వీటిపైనా గీతాలు పడతాయి. ముత్యాల నగల కోసం ప్రత్యక జ్యూవెలరీ బాక్స్ వాడటం మంచిది.

Leave a comment