నిజం మాటాడితే నీ నోటికి భయపడాలి అంటారు. నేను ప్రాక్టికల్ గా చూసినవి అనుభవించినవె కదా మాట్లాడేది. అందుకే వాళ్ళు ఎవళ్ళు ఖండించరు కానీ ఒప్పుకోరు అంటుంది కంగనా రనౌత్. నేను నీటిలో పుట్టి పెరగలేదు, హిమాచల్ ప్రదేశ్ లోని ఒక చిన్న టౌన్ లో పుట్టాను. ముంబాయి కి వచ్చిన కొత్తలో ఇక్కడి పద్దతులు తెలియవు. నా ఇంగ్లీష్ యాక్సెంట్ చూసి నా డ్రెస్ చూసి నవ్వేవాళ్ళు. వారి ప్రవర్తనే నాలో కసి పట్టుదల పెంచాయి. వేషం మార్చుకున్నాను. భాష నేర్చుకున్నాను. అన్ని విధాలా మారిన నన్ను చూసి నవ్విన వాళ్ళే ఆశర్య పోతున్నారు. బాలివుడ్ లో నాకంటూ ఒక రహదారి ఏర్పరుచుకొన్నాను. ఒక చదువు రాని పల్లెటూరు అమ్మాయి ఈ స్తాయికి రావడం ఆషామషి కాదు. ఇప్పుడు వున్న స్టార్ హీరోయిన్స్ కి సినీ బాక్ గ్రౌండ్, లేదా కుటుంబం అండో వున్నాయి. నా విషయంలో ఆ రెండులేవు. అలంటి స్తితి నుంచి బాలీవుడ్ స్వాన్ అనిపించికోవడం పెద్ద అచీవ్ మెంట్ అని నా ఉద్దేశ్యం అంటోంది కంగనా. కంగనా కూడా గొప్ప ఆత్మవిశ్వాసం స్వాతంత్ర భావాలు ఆమెను ప్రత్యేకంగా నిలబెట్టాయనడం సందేహం లేదు.
Categories
Gagana

నా సక్సెస్ వెనకో చెక్కని కధ

నిజం మాటాడితే నీ నోటికి భయపడాలి అంటారు. నేను ప్రాక్టికల్ గా చూసినవి అనుభవించినవె కదా మాట్లాడేది. అందుకే వాళ్ళు ఎవళ్ళు ఖండించరు కానీ ఒప్పుకోరు అంటుంది కంగనా రనౌత్. నేను నీటిలో పుట్టి పెరగలేదు, హిమాచల్ ప్రదేశ్ లోని ఒక చిన్న టౌన్ లో పుట్టాను. ముంబాయి కి వచ్చిన కొత్తలో ఇక్కడి పద్దతులు తెలియవు. నా ఇంగ్లీష్ యాక్సెంట్ చూసి నా డ్రెస్ చూసి నవ్వేవాళ్ళు. వారి ప్రవర్తనే నాలో కసి పట్టుదల పెంచాయి. వేషం మార్చుకున్నాను. భాష నేర్చుకున్నాను. అన్ని విధాలా మారిన నన్ను చూసి నవ్విన వాళ్ళే ఆశర్య పోతున్నారు. బాలివుడ్ లో నాకంటూ ఒక రహదారి ఏర్పరుచుకొన్నాను. ఒక చదువు రాని పల్లెటూరు అమ్మాయి ఈ స్తాయికి రావడం ఆషామషి కాదు. ఇప్పుడు వున్న స్టార్ హీరోయిన్స్ కి సినీ బాక్ గ్రౌండ్, లేదా కుటుంబం అండో వున్నాయి. నా విషయంలో ఆ రెండులేవు. అలంటి స్తితి నుంచి బాలీవుడ్ స్వాన్ అనిపించికోవడం పెద్ద అచీవ్ మెంట్ అని నా ఉద్దేశ్యం అంటోంది కంగనా. కంగనా కూడా గొప్ప ఆత్మవిశ్వాసం స్వాతంత్ర భావాలు ఆమెను ప్రత్యేకంగా నిలబెట్టాయనడం సందేహం లేదు.

Leave a comment