నడక ఎంత వేగంగా ఉంటే అంత మంచిది అంటున్నారు పరిశోధకులు. మామూలుగా నడిచే కంటే బాగా స్పీడుగా నడిచే వాళ్లు ఎక్కువ ఆయుష్షుతో ఉంటారంటున్నారు .ఈ వేగం ఫిట్ నెస్ పైన ఆరోగ్యంపైన ఆధారపడుతుంది.నడక బరువును నియంత్రిస్తుంది.మానసిక స్థితిని అదుపులో ఉంచుతుంది.శరీరంలో కోవ్వు శాతం తగ్గిస్తుంది.రక్తసోటు నియంత్రిస్తుంది .ఎముకలు గట్టిపడతాయి. కండరాలు సమతూలంగా ఉంటాయి .చెమటలు పట్టేంత స్ఠాయిలో నడిస్తే దాన్ని వేగంగా నడుస్తున్నారు అనవచ్చు.

Leave a comment