ప్రపంచంలో అందమైన మహిళల ముఖాకృతిలో బావున్న అంశాలు ఏమితి అని ప్రపంచ వ్యాప్త సర్వే జరిగిందిట. సర్వే రిజల్ట్స్ మాత్రం స్త్రీ పునుషుల మనోభావాల విషయంలో తేడా వుంది. మగవాళ్ళు, అత్యంత పాప్యులర్  ఫీచర్ గా షకీరాబ్రాండ్ హెయిర్ ను, మిడండాకేక్స్ బటన్ హౌస్ ను, జెన్నిఫర్ అవిస్టన్ నుదుటిని, కటేమిడిల్టన్ కనుబోమ్మల్ని, ఎంజెలీనా జోలి చీక్ బోనస్ ను, ఆడవాళ్ళ ఫ్రీడీ ప్రింట్  నల్లని మెరుపుతో వుండే జుట్టును, కైరా నైట్లీ రిఫైండ్ చీక్ బోనస్, కేరా డెలింవిగ్నీ బుద్షీ ఐబ్రోస్, నాటాలిఫోర్డ్ మ్యాన్ ఆధరాలు అత్యంత సుందరమైనవిగా గుర్తించారు. మగవాళ్ళు రింగు రింగుల జుట్టుకు నిండిన పెదవులకు దృఢమైన చీక్ బోనస్ కు ప్రాధాన్యట ఇస్తే ఆడవాళ్ళు నల్లని జుట్టు, చక్కి ముక్కు  స్ట్రాంగ్ ఐబ్రోస్ కు ఓటేసారు!

Leave a comment