నా సీరియల్స్ అన్ని సూపర్ హిట్ అందులో కె అనే మాట ఉండటం వల్లనే. అందుకే సీరియల్ టైటిల్ లో కె అక్షరం ఉండేలా చూసుకుంటాను అంటుంది ఏక్తాకపూర్. కుమ్ కుమ్ భాగ్య, కసౌటీ జిందగీ కె, కస్తూరి, ఏవైనా సరే కె వర్డ్ ఈజ్ సీక్రెట్ ఆఫ్ మై సక్సెస్ అంటుంది. చాలామంది గాఢ నమ్మకం అంటారు కానీ నాకైతే నమ్మకం ఎవరు ఏమనుకున్నా నేనేం ఫీలవ్వను అంటుంది ఏక్తాకపూర్.

Leave a comment