ముఖం కాంతిగా తాజాగా అనిపించాలంటే వంటింటి టిప్స్ వందల కొద్దీ ఉంటాయి. తవ్వితే ఊరే  చాల మల్లాగా. ఇవి తరాల నుంచి వస్తున్నా సౌందర్య సాధనాలు. పాల మీగడ నారింజ రసం సెనగపిండి కలిపి మంచి ఫేస్ ప్యాక్. యాపిల్ ముక్కలు గుజ్జు పాల పొడి ఇంకో నాలుగు చెంచాల పాలు ఇంకో మంచి కాంబినేషన్. మూడు చెంచాల పెసర పిండి పసుపు పాలు కలిపితే చర్మ సంబంధిత ఇన్ఫెక్షన్లను కూడా పోగొట్టే మంచిపూత అవుతుంది. నిమ్మరసం తేనె కలిపి మొహానికి రాసి కీరా ముక్కలు మృదువుగా మసాజ్ లాగా రుద్దితే చర్మం మృదువుగా కోమలంగా తయారవుతుంది. ఇప్పుడంటే ఖరీదైన కాస్మెటిక్స్ వచ్చాయి. మరి పురాతన కాలంలో అందంకోసం ఇవే పద్ధతులు. ఏ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లీని చక్కని ప్యాక్ లు.

Leave a comment