ఇంట్లో ఒకేరకమైన వంట చేసిన,ఆ వంటను ఆరోగ్య కరంగా చేస్తే,ఆ వంటను ఎవరికి అవసరమైన పరిమాణంలో వాళ్ళు తీసుకొంటే సరిపోతుంది అంటున్నారు ఎక్సపర్ట్స్ ఇంట్లో నలుగురు వుంటే నాలుగు రకాల వంటలు అక్కర్లేదు ఎవరైనా ఆరోగ్యపరంగా సరిపడని సమస్యలుంటే ఆ ఒక్కళ్ళకి వేరుగా వండచ్చు. మిగతా అందరికీ కలిపి పిండి పదార్ధాలు,మాంసకృత్తులు కొవ్వులు ,విటమిన్లు ఖనిజాలు యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఇలా అన్ని రకాల పోషకాలు ఉండేలా చూసుకొని వండితే చాలు. వివిధ రకాల ధాన్యాలు,పప్పులు,కాయగూరలు పాలు,మాంసం గింజలు ఇవన్నీ మన ఆహారంలో ఉండాలి. ఇలా సమతుల్యాంగా అన్ని పదార్ధాలు ఉండేలా వంట చేస్తే దాన్ని ఇంట్లో అందరు వాళ్ళకు అవసరమైన పరిమాణంలో తీసుకొంటే అంతా  ఆరోగ్యంగా ఉంటారు.

Leave a comment