కొన్ని ఇండోర్ ప్లాంట్స్ కంటికి ఆహ్లాదాన్ని ఇవ్వటంతో పాటు ఆక్సిజన్ ను అందిస్తాయి. ఇంటి మూలల్లో ఎంతో అందాన్నిస్తాయి కూడా.ఈత ఆకుల లాగా కనిపించే పామ్ మనీప్లాంట్ ఎలాంటి వాతావరణంలో అయినా పెరుగుతాయి. చిన్నవిగా ఉన్నప్పుడు కుండి ని గదిలో ఒక మూలగా పెట్టుకుంటే గదికి కొత్త అందం వస్తుంది. ఈ మొక్క కాస్త పెద్దదిగా అయ్యాక పైకి పెరుగుతూ కుండీలో మట్టి కనిపిస్తూ ఉంటే అందులో ఒక మనీప్లాంట్ వేస్తే చాలా అందంగా ఉంటుంది.

Leave a comment