ఇటు ప్రేమ కధ చిత్రాలు అటు కమర్షియల్ చిత్రాల్లో తనకు టోన్ సాటి అనిపించుకుంటోంది శృతి. అయితే కమల్ హాసన్ కూతురిగా ఈ రంగంలో అడుగుపెట్టినా సక్సెస్ నన్ను పలకరించటానికి ఐదేళ్లు పట్టిందంటోంది శృతి. ఇప్పటి స్టార్ హోదా తాను కోరుకోలేదన్నది. ప్రారంభంలో ఐరెన్ లెగ్ ఇప్పుడు గోల్డెన్ లెగ్ అంటున్నారు. ఇంకో నాలుగైదు ఏళ్ల తర్వాత ఈ పేరు హోదా రెండు ఉండకపోవచ్చు.కానీ నేను ఎప్పటి శృతి గానే ఉంటాను. బేసిక్ గా నేను చాలా స్ట్రాంగ్ . ఈ విషయం నాబాడీ లాంగ్వేజ్ నా మాట తీరు చెప్పేస్తాయి. అలాగే మా తల్లి తండ్రుల ప్రభావం నా పైన ఎక్కువ గానే వుంది. మా ఫాథర్ లాగే ప్రయోగాలు చేయటం నాకెంతో ఇష్టం. బాలీవుడ్ లో డిడే అలంటి సినిమానే. అది ఆశించిన ఫలితం ఇవ్వలేదు . అదే సినిమా నా కెరీర్ పైన ఎలాంటి ప్రభావం చూపించిందీ లేదు కాకపోతే ఇక ప్రయోగాలు చేసే ముందర ప్రేక్షకులను దృష్టి లో పెట్టుకుంటాను అంటోంది శృతి. ఈ సంవత్సరం నాన్న తో నటించిన శభాష్ నాయుడు రాబోతోంది. తెలుగులో పవన్ కళ్యాణ్ తో నటించిన సినిమా వస్తోంది. ఇప్పుడు తెలుగు తమిళంలో సుందర్. సి తీస్తున్న సంఘ మిత్ర ఒప్పుకోను. ఈ సంవత్సరం బాగానే నడుస్తోంది అంది శృతి హాసన్.
Categories
Gagana

పేరు హోదా నన్ను మార్చలేవు

ఇటు ప్రేమ కధ చిత్రాలు అటు కమర్షియల్ చిత్రాల్లో తనకు టోన్ సాటి అనిపించుకుంటోంది శృతి. అయితే కమల్ హాసన్ కూతురిగా ఈ రంగంలో అడుగుపెట్టినా సక్సెస్ నన్ను పలకరించటానికి ఐదేళ్లు పట్టిందంటోంది శృతి. ఇప్పటి స్టార్ హోదా తాను కోరుకోలేదన్నది. ప్రారంభంలో ఐరెన్ లెగ్ ఇప్పుడు గోల్డెన్ లెగ్ అంటున్నారు. ఇంకో నాలుగైదు ఏళ్ల తర్వాత ఈ పేరు హోదా రెండు ఉండకపోవచ్చు.కానీ నేను ఎప్పటి శృతి గానే ఉంటాను. బేసిక్ గా నేను చాలా స్ట్రాంగ్ . ఈ విషయం నాబాడీ  లాంగ్వేజ్ నా మాట తీరు చెప్పేస్తాయి. అలాగే మా తల్లి తండ్రుల ప్రభావం నా పైన ఎక్కువ గానే వుంది. మా ఫాథర్ లాగే ప్రయోగాలు చేయటం నాకెంతో ఇష్టం. బాలీవుడ్ లో డిడే  అలంటి సినిమానే. అది ఆశించిన ఫలితం ఇవ్వలేదు . అదే సినిమా నా కెరీర్ పైన ఎలాంటి ప్రభావం చూపించిందీ  లేదు కాకపోతే ఇక ప్రయోగాలు చేసే ముందర ప్రేక్షకులను దృష్టి లో పెట్టుకుంటాను అంటోంది శృతి. ఈ సంవత్సరం నాన్న తో నటించిన శభాష్  నాయుడు రాబోతోంది. తెలుగులో పవన్ కళ్యాణ్ తో నటించిన సినిమా వస్తోంది. ఇప్పుడు తెలుగు తమిళంలో సుందర్. సి తీస్తున్న సంఘ మిత్ర ఒప్పుకోను. ఈ సంవత్సరం బాగానే నడుస్తోంది అంది శృతి హాసన్.

 

 

 

Leave a comment