ఫోర్బ్స్ ప్రకటించిన 100    మంది సెలబ్రెటీల జాబితాలో దేశంలో అత్యధిక ఆదాయంలో, దక్షినాది సెలబ్రెటీలలో  పీ.వి సింధు 3వ స్ధానంలో, ఎస్. ఎస్ రాజ  మౌళి15వ స్ధానం లో, ప్రభాస్ 22  స్ధానం లో, సైనా నెహ్వాల్ 29 వ స్దానం లో వున్నారు.

Leave a comment