భారత దేశపు తొలి మహిళా ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతా రామన్ ఫోర్బ్స్ పత్రిక వారి శక్తిమంతమైన మహిళల జాబితాలో వరుసగా మూడో సంవత్సరం స్థానం సంపాదించింది. 2020 లో 41వ స్థానంలో ఉన్న నిర్మల 2021 నాటికి 37 వ స్థానం లోకి ఎదిగింది. అమెరికా ఆర్థిక మంత్రి కంటే అది మెరుగైన స్థానం.

Leave a comment