14 ఏళ్ల తెలుగు అమ్మాయి సింధు సూరపనేని అమెరికా ప్రెసిడెంట్ అవార్డుతో సత్కరించింది టెడెక్స్ లో స్పీకర్. ఆన్ లైన్ లో పెయింటింగ్స్ డాన్స్ పాఠాలు చెప్పే సింధు వాషింగ్టన్ స్టేట్ బి స్ట్రాంగ్ ప్రతినిధి కూడా రెండు వేల మందికి నాలుగు వందల ఆర్ట్ లెసన్స్ చెప్పిన సింధు మోస్ట్ ఇన్స్పిరేషనల్ యూత్ అవార్డ్ స్పోకెన్ యంగ్ ఫిలిం త్రిఫీ అవార్డులు తీసుకున్నది.

Leave a comment