వాకింగ్, రన్నింగ్ వల్ల నొప్పులోస్తాయని చాలా మంది ఈ ఉదయపు నడకకే స్వస్తి చెప్పుతారు. కానీ వాకింగ్, రన్నింగ్ శరీరానికి మనస్సుకో అంతులేని మేలు జరుగుతుందని ఎక్స్ పర్ట్స్ చెప్పుతున్నారు. నిజానికి ఈ రెండు ఎక్సర్ సైజుల వల్ల జాయింట్స్ బలోపేతం అవ్వుతాయి. అలాగే ఆస్ట్రియో అర్దారైటీస్ హిప్ రిప్లేస్ మెంట్ వంటివి సమస్యలు రాకుండా ఉంటాయి. జాయింట్స్ కు ఏ హనీ జరగదు పైగా ఎక్కువ కార్టిలేజ్ డిపాజిట్స్ కోసం స్టిములేట్ అవుతాయి. అంటే వాకింగ్, రన్నింగ్ రెండు పరిరక్షణ ప్రభావాన్నే  చూపెడతాయి. అలాగే సైక్లింగ్ కూడా శరీరంలో ప్రతి భాగానికి వ్యాయామం ఇస్తుంది. కండరాళ్ళ పని తీరు మెరుగవుతుంది. పిరుదులు, మోకాళ్ళ జాయింట్స్ మొబిలిటీ బావుంటుంది. కొవ్వు కరిగించడంలో తిరుగు లేని మార్గం సైక్లింగ్ దీనితో గంటకు 300 క్యాలరీలు కరుగుతాయి.

Leave a comment