హ్యాండ్ ప్రింటెడ్ బగ్రు కాటన్ చీరలు ములాలు రాజస్థాన్ లో ఉన్నాయి. ఈ సంప్రదాయ రాజస్థానీ చీర ఎన్నో తరాలుగా మహిళలు ఇష్టంగా ధరిస్తున్నారు.సహజసిద్దమైన రంగులు అద్దే ఈ బగ్రు ఆర్ట్ కు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కస్టమర్స్ ఉన్నారు.వేసవికే పరిమితం కాక అన్ని కాలాల్లో కట్టుకునేందుకు వీలుగా ఉండే ఈ బగ్రు చీరలు తేలిక రంగులు సన్నటి బార్డర్ లతో ఉంటాయి.నీడపట్టున ఆరేసి ఇస్త్రీ చేస్తే ఎంతోకాలం మన్నికగా ఉంటాయి.

Leave a comment