సంతానం లేని మహిళలు మిగిలిన వాళ్లతో పోలిస్తే త్వరగా మరణిస్తున్నారని యూనివర్సిటీ ఆఫ్ పెన్సిల్వేనియా పరిశోధనలు చెపుతున్నాయి. వీళ్ళలో కాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదం కూడా ఎక్కువేనంటున్నారు. అండాశయ ,గర్భాశయ క్యాన్సర్ల కన్నా రోమ్ము క్యాన్సర్ ఎక్కువ సోకినట్లు గుర్తించారు. ఇందు కోసం నేషనల్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ఇనిస్టిట్యూట్ కు చెందిన మహిళల జాబితాలు కూడా పరిశోధనలోకి తీసుకొన్నారు. దీర్ఘకాలం సాగిన ఈ పరిశోధన సంతానం లేమి మహిళల్లో ఆయుష్షు తగ్గిపోతుందని నిపుణులు అభిప్రాయాపడ్డారు.

Leave a comment