పర్ ఫెక్ట్ గా వుండే హీల్స్ ఎంచుకుంటేనే శరీర ఆకృతి సరిగ్గా ఉంటుందనీ ఎముకల ఆరోగ్యం బావుంటుందనీ చెపుతున్నారు ఎక్స్ పెర్ట్స్. కొంచెం ఎత్తు తక్కువ గా ఉన్నవాళ్లు ఇంకొంత ఎత్తు ఇవ్వగలిగే షూ  ఎంచుకోవాలి. ఫ్లాట్ ఫారమ్స్  వెడ్జెస్ స్టిలెటోన్  గ్లాడిమీటర్స్ హీల్స్ గలవి బావుంటాయి. పొట్టిగా కొంచెం బొద్దుగా ఉంటే హీల్స్ గల ఓపెన్ టూ  షూ  బాగా నప్పుతాయి. బొద్దుగా ఉన్నకాళ్లకు  ఇవి సరైన షేప్ ఇస్తాయి. పొడుగ్గా సన్నగా ఉంటే హీల్స్ బావుండనుకుంటారు  కానీ హీల్స్ గల స్ట్రాప్ సాండల్స్ స్టిల్లేటోస్  మరింత స్లిమ్ గా చూపెడతాయి. ఫ్లాట్ ఫామ్ షూస్ కాలిమడమల్ని భారీగా చూపెడతాయి. పొడవుగా మాస్క్యులార్ గా ఉన్నవారికి సూపర్ హై హీల్స్ బావుంటాయి. పాయింట్ ఓపెన్ టూ  లేదా స్టిలే టోస్  ఏమైనా ఎంచుకోవచ్చు. పంప్స్ లేదా స్క్వేర్స్  హీల్స్ హెవీ గా కనిపిస్తాయి .

Leave a comment