బాల నటిగానే వెండి తెరకొచ్చిన రెజీనా కసాండ్రా కృష్ణ వంశీ నక్షత్రంలో ప్రస్తుతం నటిస్తోంది. చిన్నప్పుడు సైకాలజీ చదవాలి అనుకునేదట. చెన్నయ్ లోని విమెన్స్ క్రిస్టియన్ కాలేజీలో బి. ఏ సైకాలజీ తీసుకొందిట. కానీ ఇటు సినిమాల్లో బిజీ అయిపోయింది. కానీ ఎప్పుడు ఎదుటివాళ్ళ కష్టాలు పంచుకోవాలనే అనుకుంటుందిట. ఇప్పటికీ రెజీనా మూడు స్వచ్చంద సంస్థలతో కలిసి పనిచేస్తోందిట. హైద్రాబాద్ లోని పాఠశాలల్లో పిల్లలకు క్రీడా నైపుణ్యాలు నేర్పే లైఫ్ ఈజ్ ఎ బాల్ సంస్థ పాఠశాలల్లో పిల్లలకు ఇంగ్లీషు విలువలతో కూడిన విద్య నేర్పించే లైఫ్ ఫర్ ఎ చేంజ్ సంస్థ మూడోది ఆదిత్య మెహతా ఫౌండేషన్ కోరుకున్న దాని కోసం ఎంతైనా కష్టపడతానని చెప్పే రెజీనా తన బిజీ షెడ్యూల్స్ తో కూడిన జీవితాన్ని చాలా చక్కగా ప్లాన్ చేసుకుని సమయం మిగుల్చుకుని ఈ సేవ సంస్థలతో కలిసి పనిచేస్తానని చెపుతోంది. ఇప్పుడు తెలుగు చక్కగా నేర్చేసుకుందిట కూడా.
Categories
Gagana

సేవా సంస్థలతో కలిసి పనిచేస్తున్న రెజీనా

బాల నటిగానే వెండి తెరకొచ్చిన రెజీనా కసాండ్రా  కృష్ణ వంశీ నక్షత్రంలో ప్రస్తుతం నటిస్తోంది. చిన్నప్పుడు సైకాలజీ చదవాలి అనుకునేదట. చెన్నయ్ లోని విమెన్స్ క్రిస్టియన్ కాలేజీలో బి. ఏ  సైకాలజీ తీసుకొందిట. కానీ ఇటు సినిమాల్లో బిజీ అయిపోయింది. కానీ ఎప్పుడు ఎదుటివాళ్ళ కష్టాలు పంచుకోవాలనే అనుకుంటుందిట. ఇప్పటికీ రెజీనా మూడు స్వచ్చంద సంస్థలతో కలిసి పనిచేస్తోందిట. హైద్రాబాద్ లోని పాఠశాలల్లో పిల్లలకు క్రీడా  నైపుణ్యాలు నేర్పే లైఫ్ ఈజ్ ఎ బాల్  సంస్థ పాఠశాలల్లో పిల్లలకు ఇంగ్లీషు విలువలతో కూడిన విద్య నేర్పించే లైఫ్ ఫర్ ఎ చేంజ్ సంస్థ మూడోది ఆదిత్య మెహతా ఫౌండేషన్ కోరుకున్న దాని కోసం ఎంతైనా కష్టపడతానని చెప్పే రెజీనా తన బిజీ షెడ్యూల్స్ తో కూడిన జీవితాన్ని చాలా చక్కగా ప్లాన్ చేసుకుని సమయం మిగుల్చుకుని ఈ సేవ సంస్థలతో కలిసి పనిచేస్తానని చెపుతోంది. ఇప్పుడు తెలుగు చక్కగా నేర్చేసుకుందిట కూడా.

Leave a comment