అమ్మాయిలకు ఆత్మరక్షణ కోసం ఎన్ని రకాల గ్యాడ్జెట్లు వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు మార్కెట్ లోకి వచ్చిన సేఫ్టీ టార్చ్ విత్ షాక్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ పరికరం బటన్ నొక్కితే చాలు ఎల్ ఇ డి ఫ్లాష్ లైట్ తో పాటు హై ఓల్టేజ్ విద్యుత్ విడుదలై దాడిచేసే ఆగంతకులకు షాక్ కొడుతుంది. దీనికి ఉండే పదునైన కోనలు కూడా ఆత్మరక్షణకు ఉపయోగపడతాయి వెంట తీసుకు వెళ్ళటం కూడా సులువే.

Leave a comment