సుడాన్,దక్షిణ సుడాన్ ల మధ్య సరిహద్దు నగరం అభేయ్ ఈ సరిహద్దుల్లో ఇండియన్ ఉమెన్ పీస్ కీపర్స్ రక్షణ దళంగా పనిచేస్తారు. లాంగెస్ట్ సింగిల్ ఉమెన్ గా చరిత్ర సృష్టించిన. ఈ మహిళ బృందాలు ధైర్యంగా విధులు నిర్వహించడమే కాకుండా. స్థానికులతో కలిసిపోతారు మహిళల చైతన్యం కోసం పనిచేస్తారు.

Leave a comment