చాలా చిన్న విషయాలే అశ్రద్ధ చేస్తే అనారోగ్యాలకు తెర తీసినట్లే అవుతోంది.రోజు దువ్వుకునే దువ్వెనే కదా అని అలా వదిలేస్తాం. కానీ ఆ దువ్వెన మీద ప్రతిరోజు దుమ్ముధూళి ఆయిల్ పేరుకుపోతూ ఉంటుంది .ఎంత శుభ్రంగా తలస్నానం చేసి వచ్చి ఆ దువ్వెనతో తల దువ్వు కొన్నా  ఫలితం ఏముంటుంది.దువ్వెన మురికి కాస్త తలలో వచ్చి చేరుతుంది అందుకే దువ్వెనలు హెయిర్ బ్రష్ లు మేకప్ బ్రష్ లు అన్ని ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం చేసుకోవాలి.

Leave a comment