అతిగా మాంసం తినవద్దు , గర్భస్థ శిశువుకు చాలా నష్టం అంటున్నాయి పరిశోధనలు. గొర్రె మాంసం ,చికెన్ , చీజ్ నట్స్ పాలధార ఉత్పత్తులు . బీన్స్ లో అమినో యాసిడ్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. గర్భవతిగా ఉన్న వాళ్ళు మాంసం అధికంగా తింటే శిశువు కు స్కిజోఫ్రినియా అంటే దీర్ఘకాలికమైన వైకల్యం ఏర్పడే ప్రమాదం ఉందంటున్నారు. అంచేత గర్భవతిగా ఉంటే అధికంగా మాంసం తినవద్దని హెచ్చరిస్తున్నారు.

Leave a comment