నయీ దిశ రిసార్ట్స్ సెంటర్ వ్యవస్థాపకురాలు ప్రాచిడియో . స్పెషల్ కిడ్స్ కు అండగా నిలబడాలన్నది ప్రాచీ కోరిక. స్పెషల్ కిడ్స్ ఉన్న తల్లి తండ్రులకు అవసరమైన సమాచారాన్ని ఇచ్చేందుకే నయీ దిశ పోర్టల్. ఇంటలెక్చువల్ అండ్ డెవలెప్మెంటల్ డిజబిలిటీ తో బాధపడుతున్న కుటుంబాల పేరెంట్స్ వారి పిలల్లకు సాధికారులుగా నిలబడేందుకు తల్లులకు పిల్లల గురించి కేర్ గివింగ్ సామర్ధ్యం పెంచేందుకు ఇలాంటి పిల్లలున్న కుటుంబాలకు మధ్య కమ్యూనికేషన్ ఏర్పర్చేందుకు సాయపడుతుంది. ఈ వెబ్ సైట్ పేరు NAYIDESTHA .ORG ఇందులో రకరకాల ఈ డిసార్డర్ల కు సంబంధించిన సమాచారం తెలుగు ఇతర భాషల్లో వుంటుంది. ఇది హైద్రాబాద్ ,సికింద్రాబాద్ లో ప్రస్తుతం పనిచేస్తోంది.
Categories
WoW

స్పెషల్ కిడ్స్ కోసం నయీ దిశ

నయీ దిశ రిసార్ట్స్ సెంటర్ వ్యవస్థాపకురాలు ప్రాచిడియో . స్పెషల్ కిడ్స్ కు అండగా నిలబడాలన్నది ప్రాచీ కోరిక. స్పెషల్ కిడ్స్ ఉన్న తల్లి తండ్రులకు అవసరమైన సమాచారాన్ని ఇచ్చేందుకే నయీ  దిశ  పోర్టల్. ఇంటలెక్చువల్ అండ్ డెవలెప్మెంటల్ డిజబిలిటీ  తో బాధపడుతున్న కుటుంబాల పేరెంట్స్ వారి పిలల్లకు సాధికారులుగా నిలబడేందుకు తల్లులకు పిల్లల గురించి కేర్ గివింగ్ సామర్ధ్యం పెంచేందుకు ఇలాంటి పిల్లలున్న కుటుంబాలకు మధ్య కమ్యూనికేషన్ ఏర్పర్చేందుకు సాయపడుతుంది. ఈ వెబ్ సైట్ పేరు NAYIDESTHA .ORG  ఇందులో రకరకాల ఈ డిసార్డర్ల కు సంబంధించిన సమాచారం తెలుగు ఇతర భాషల్లో వుంటుంది. ఇది హైద్రాబాద్ ,సికింద్రాబాద్ లో ప్రస్తుతం పనిచేస్తోంది.

Leave a comment