ఇంటి బాల్కనీ.చిన్న మొక్కలు పెంచుకునేలా తయారై వచ్చాయి టెర్రా   ప్లాంటర్  లు .పూర్తిగా ఎర్ర మట్టితో చేసిన ఈ ప్లాంటర్ చూసేందుకు కూజా లా ఉంటుంది. దీనికి జనపనార వస్త్రం అంటిస్తారు. ప్లాంటర్ లో నీళ్ళు పోస్తే  దానికి ఉండే సూక్ష్మ రంధ్రాల ద్వారా నీళ్లు పీల్చుకొంటుంది. ఈ జనపనార వస్త్రానికి   చిన్న మొక్కల కోసం విత్తనాలు అంటిస్తే  అవి చెమ్మను  పీల్చుకుంటూ చక్కగా ఎదుగుతాయి. ఈ  ప్లాంటర్  లు  ఇంట్లో ఎక్కడ పెట్టినా బావుంటాయి. ఈ విధానంలో మొక్కలు వాటికి కావలసిన నీళ్లు మాత్రమే తీసుకోవటం వల్ల ఎప్పుడూ నీటి లభ్యత ఉండటం వల్ల ఆరోగ్యంగా పెరుగుతాయి.

Leave a comment