ఫ్లవర్ వాజ్ లో పువ్వులుంచి డ్రాయింగ్ రూమ్ లో పెడితే ఇంటికో తాజాదనం వస్తుంది. పూలు వాడిపోకుండా ఉండాలంటే పూల కొమ్మలను కాండాన్ని రెండు ఇంచులు 45 డిగ్రీల కోణంలో కట్ చేయాలి. పువ్వుల పైన సిట్రిక్ యాసిడ్ చక్కెర నీళ్లు స్ప్రే చేయాలి. వీటిని ఫ్లవర్ ఫుడ్స్ అంటారు. వెనిగర్ చక్కెర నిమ్మరసం సమపాళ్లలో కలిపి పూల పైన చిలకరించిన పూలు తాజాగా ఉంటాయి.

Leave a comment