రుతుక్రమ సమయంలో వచ్చే కడుపు నొప్పి నడుము నొప్పి వంటివి తగ్గేందుకు సాధారణంగా వేసుకునే మందులు కాకుండా వ్యాయామం ఎంచుకో మంటారు అధ్యయనకారులు మందుల తాత్కాలిక ఉపశమనం ఇస్తాయి కానీ శాశ్వత పరిష్కారం కావు ఇలాంటి ఇబ్బందులు గలవారిలో రెగ్యులర్ థ్రెడ్ మిల్ పైన నడవమని సలహా ఇస్తే శాశ్వత పరిష్కారం లభిస్తుందని ఒక రిపోర్ట్ కొన్ని వందల మంది పై రీసెర్చ్ ఆధారంగా ఒక సమయంలో ప్రతి రోజు మహిళలు వ్యాయామం చేస్తూ ఉంటే ఇతరత్రా ఆరోగ్య పరంగా కూడా మంచి ఫలితాలు ఉంటాయని అధ్యయన కారులు చెపుతున్నారు.

Leave a comment