దేశంలో తొలి మహిళ ప్రొఫెషనల్ ఫుట్ బాల్ వీడియో విశ్లేషకురాలు ఎం.అంజిత. స్కూల్ రోజుల నుంచే ఫుట్ బాల్ శిక్షణ తీసుకొని జాతీయ స్థాయి పోటీల్లో పాల్గొన్నది. ప్రొఫెషనల్ ఫుట్ బాల్ స్కాట్స్ అసోసియేషన్ (పి.ఎఫ్ ఎస్.ఎ)  నుంచి కోర్స్ చేసి అనాలసిస్ వైపు వచ్చింది అంజిత. గోకులం లోని మహిళ జట్టుకు విశ్లేషకురాలిగా సూచనలు ఇస్తోంది.కోచ్ కావటం నా లక్ష్యం అని చెప్పే అంజిత మహిళలను మైదానంలోకి నడిపించటం వైపే దృష్టి పెడతాను అంటుంది.

Leave a comment