ఒక్కసారి కొత్త దుస్తులు ధరిస్తే ఎలక్ట్రిక్ రియాక్షన్ కనిపిస్తుంది.సింథటిక్,ఫ్యాబ్రిక్ తరచు డిస్పర్స్ డైలతో ఉంటాయి కాబట్టి ఎలర్జిక్ రియాక్షన్ వస్తుంది.కాటన్ వంటి వాటిలో కూడా ఇరిటేటిగ్ డీ హైడ్ మూలాలుంటాయి.ఫ్యాబ్రిక్ ముడతలు పడకుండా తయారీదారులు వీటిని ఉపయోగిస్తారు.కొత్తదనం పోతుంది అన్న భావన లేకపోతే వీటిని ఉతికి ఆరేసి ఐరన్ చేసి ధరించడం మంచిది అంటున్నారు ఎక్స్ పర్ట్స్.

Leave a comment