హౌస్ సర్జన్ చేస్తూనే సినిమాల్లో నటిస్తోంది ఐశ్వర్య లక్ష్మి. సినిమా పరిశ్రమలో అడుగు పెట్టాక నటించిన ప్రతి సినిమాకు పురస్కార్ వచ్చాయి అమ్ము, మట్టి కుస్తీ, గార్గి, పొన్నియన్ సెల్వన్ అన్నింటిలోనూ ఘనవిజయమే. గార్గి సినిమా సహనిర్మాత కూడా. ఫోర్బ్స్ ఆమెను  షోస్ టాపర్ జాబితాలో చేర్చి గౌరవించింది. ఎప్పటికైనా డాక్టర్ గా స్థిరపడతాను అని చెబుతోంది ఐశ్వర్య లక్ష్మి.

Leave a comment