వజ్రం అంటేనే విలువైనది. అందులోనూ 59.6 క్యారెట్ల బరువుంటే ఆసలలాంటి వజ్రం చాలా అరుదు. పైగా అది గులాబీ రంగులో మనసు దోచే లాగా వుంటే మరీ ప్రత్యేకం. 14 ఏళ్ళ క్రితం ఆఫ్రికాలో దొరికిన ఓ పింక్ స్టార్ డైమండ్ వేలానికి వచ్చిన ప్రతీ సారీ రికార్డ్లు తిరగ రాస్తుంది. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం విలువ 500 కోట్లు. ప్రపంచంలో కెల్లా అత్యంత ఖరీదైన రత్నం ఇదే!

Leave a comment