యాపిల్స్ మంచిదే కానీ వాటి పంటదిగుబడి పెంచటం కోసం వాడే రసాయనాలు అవశేషాలు కోత అనంతరం వాటిపై మిగిలిపోతాయి. అందువల్లనే వీటిని తింటేనే ఆరోగ్యం దెబ్బ తింటుంది. మాసాచు సెట్స్ వర్సిటీ నిపుణులు తాజాగా యాపిల్ పళ్ళపైన ఎక్కువగా కనించే ఫంగీసైడ్ థియాబెంకాజోల్ రసాయనంపై దృష్టి పెట్టి ఈ మందు చల్లిన యాపిల్ ను శుభ్రం చేసేందుకు వంటసోడా బ్లీచ్ వంటి రకరకాల ద్రావణాలు ఉపయోగించారు.ఇందులో మంచి సోడాతో మెరుగైన ఫలితాలు వచ్చాయని వారు చెపుతున్నారు.

Leave a comment