వర్షాల్లో పాదాలకు వేసే చెప్పులు స్టైలిష్ గా కన్నా సౌకర్యంగా ఉండాలి ఫ్లిప్ ఫ్లాట్స్,స్లిప్ అనే క్రాస్ లైట్ శాండిల్స్ వర్షాలకు  అనువైనవి అలాగే టో బ్యాలెట్ ఫ్లాట్స్ ఇండియన్ వెస్ట్రన్ ఏ స్టయిల్ దుస్తుల పైన చక్కగా నప్పుతాయి. పాదాలు తడిగా ఉన్నప్పుడు చెప్పులు జారిపోకుండా స్ట్రాప్ శాండిల్స్ ఎంచుకోవాలి వర్షంలో రోడ్డు పైన నీళ్లు నిలుస్తాయి జారి పోతూ ఉంటాయి కనుక హీల్స్ జోలికి పోకుండా ఉండటం ఉత్తమం.

Leave a comment