వేసవిలో చెమట తో శరీరం దుర్గంధం సహజం దీన్ని వదిలించుకోవడం కోసం సరైన డియోడరెంట్ ఎంచుకోవాలి స్వేదం ఎక్కువగా విడుదల అవుతుంది కనుక రెండు పూట్ల దుస్తులు మార్చుకోవాలి దుస్తులు ఉతికే నీళ్లలో వెనిగర్ కలిపి ఉతికితే వాసన పోతుంది సల్ఫర్ ఎక్కువగా ఉండే బ్రొకోలీ, క్యాలీఫ్లవర్, క్యాబేజీలు తీసుకోకూడదు. ఉపయోగించే పెర్ ఫ్యూమ్ లేదా కోలన్ ఆల్మండ్ ఆయిల్ లేదా ఇతర ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ కలిపి వాడితే సుగంధం ఎక్కువ సేపు నిలిచి ఉంటుంది.

Leave a comment