ఈ రోజుల్లో చాలా మంది అలవాటు  రాత్రిళ్ళు చాలా సేపు మేలుకోవడం, బాగా పొద్దెక్కే దాకా  పడుకోవడం. ఇలా మొత్తం ఎడ్ ఎనిమిది  గంటలు  నిద్ర పోయినా  సరే ఈ అలవాటు  అర్యోగం పైన ప్రభావం చూపెడుతుంది. అలా లెట్  గా నిద్ర లేస్తే టైప్-టు  డైయాబెటీస్  వచ్చే  అవకాశం ఉందిట. మజిల్ ఆస్  తగ్గిపోతుందిట. అలా నిద్ర పొతే  శారీరక  కొవ్వు ట్రై గ్లిజరాయిడ్స్  స్ధాయిలు  ఉదయాన్నే  లేచే వారిలో కంటే  ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఈ సమస్యలను దృష్టి లో  ఉంచుకుని త్వరగా రాత్రి నిద్ర పోయి ఉదయాన్నే  నిద్ర లేవడం  అలవాటు  చేసుకొమ్మంటున్నారు  ఎక్స్  పర్ట్స్ .

Leave a comment