అష్టవంకర లతో, వగరు రుచితో ఉండే ఆక్రోట్లు అంతో ఇంతో మందులా పని చేస్తాయి రోగులకు మూలమైన ఇన్ ఫ్లమేషన్ తగ్గించే గుణం వీటిలో మెండుగా ఉందని గుర్తించారు వైద్యులు. రోజు 40 గ్రాముల చొప్పున వాల్ నట్స్ తీసుకున్నవాళ్లు హృద్రోగ సమస్యలు తక్కువగా ఉన్నట్లు కొన్ని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. వీటిని తీసుకుంటే చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గి మంచి కొలెస్ట్రాల్ పెరిగిందని బిపి అదుపులో ఉందని దానితో గుండె ఆరోగ్యం మెరుగైందని గుర్తించారు. ఈ అక్రోట్లు చెట్లని తెలివి తేటలకు సంకేతంగా, శక్తి కేంద్రంగా విశ్వసిస్తారు అమెరికన్లు.

Leave a comment