ఏడాది సంపాదన 284 కోట్లు

ఒక సంవత్సర కాలంలో అత్యధికంగా అర్జించిన క్రీడాకారిణి జపాన్ టెన్నిస్ ప్లేయర్ ప్రపంచ మాజీ నెంబర్ వన్ నయోమి ఒకాసా గుర్తింపు పొందింది ఫోర్బ్స్ పత్రిక వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం 2019 జూన్ నుంచి 2020 జూన్ కాలానికి 22 సంవత్సరాలు ఒకాసా ప్రైజ్ మనీ ఎండార్స్ మెంట్ల ద్వారా మొత్తం 3 కోట్ల 74 లక్షల డాలర్లు అంటే 284 కోట్లు సంపాదించి రికార్డ్ బ్రేక్ చేసింది.