మహిళల మాల్ . మహిళలే అమ్మేది,కొనేది. కేరళలో ఆగస్ట్ లో ఓనం పండుగా కోసం ప్రారంభం అవుతోంది.కేరళ జనం చేతి వృత్తులు ,హాస్తకళలతో చిన్న చిన్న వృత్తులతో జీవించే మహిళలు కొన్ని పండుగల్లోనే కాస్త ఎక్కువ అమ్మకాలు చేస్తారు. కేరళలో కుటుంబశ్రీ నెట్ వర్క్ పేదరిక నిర్మూలణ లక్ష్యంగా ప్రభుత్వ నేతృత్వంలో ఏర్పాటు అయ్యింది. ఇప్పుడు ఆ ప్రాజెక్ట్ కు అనుబంధంగా ఈ మహిళ మాల్ రాబోతుంది. దేశంలోనే ఇది మొదదటి ప్రయోగం కావచ్చు.

Leave a comment